ΛΕΚΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ PT - MDT - MT

Εξειδικευμένος Φυσικοθεραπευτής στο Μυοσκελετικό Πόνο

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέλος σε: