Κλινική Μυοσκελετική Αξιολόγηση

Η σωστή αξιολόγηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των επιτυχημένων θεραπειών μας γιατί είναι η αναγκαία βάση για μια εξατομικευμένη αντιμετώπιση με σκοπό τη καλύτερη και γρηγορότερη αποκατάσταση!