Επιστημονική Χειροπρακτική

Άμεση επαναφορά της κινητικότητας σπονδύλου ή άρθρωσης με ήπιους και ανώδυνους χειρισμούς- κινητοποιήσεις και ταυτόχρονη ανακούφιση από το πόνο. Στις περιπτώσεις που ενδείκνυται, η θεραπεία σε ένα οξύ πρόβλημα επιτυγχάνεται με μια συνεδρία!