Νευροτροποποίηση Πνευμονογαστρικού Νεύρου για χρόνιο πόνο

Μέσω ενεργοποίησης των νευρικών απολήξεων του πνευμονογαστρικού νεύρου στο ωτικό πτερύγιο επιδρούμε νευροαντανακλαστικά στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένα βιολογικός υπολογιστής και το αυτόνομο νευρικό σύστημα είναι το λειτουργικό μας σύστημα.